1

Opravíme takmer všetky návesy a prívesy

Využite naše dlhoročné skúsenosti

STSZ, a. s. Trnava je nástupníckou spoločnosťou Strojovej a traktorovej
stanice, ktorá vznikla 1.1.1947 ako štátna strojová stanica s dlhou tradíciou
opravy poľnohospodárskych strojov. Po rokoch neskôr začala vykonávať aj
generálne opravy prívesov a návesov pre podniky v celom bývalom
Československu.