Výrobno-strojárenská činnosť

  • výroba kovových konštrukcií
  • výroba zváraných častí na mieru
  • výroba špeciálnych náhradných dielov na opravy návesov
  • malosériová strojárenská výroba
  • sústružnícke práce
  • práce na fréze
  • práce na ohraňovacom lise
  • pálenie/rezanie hrubých plechov na rezacom automate