Profil

STSZ, a. s. Trnava je nástupníckou spoločnosťou Strojovej a traktorovej stanice, ktorá vznikla v roku 1947 ako štátna strojová stanica s dlhou tradíciou opravy poľnohospodárskych strojov. Po rokoch neskôr začala vykonávať aj generálne opravy prívesov a návesov pre podniky v celom bývalom Československu. 

Vznik súčasnej spoločnosti STSZ, a. s. sa datuje do roku 1995. Novozaložená spoločnosť nadviazala na dobré meno STS, š. p. Trnava a pokračuje v jej predmetnej činnosti dodnes. 

V tejto oblasti sa naša spoločnosť radí medzi špičkové pracoviská. Okrem opráv a servisu prívesov a návesov patria medzi aktivity spoločnosti aj predaj náhradných dielov, výrobno-strojárenská činnosť a prenájom nebytových priestorov.

Základným poslaním spoločnosti je neustále uspokojovanie potrieb zákazníkov prostredníctvom opráv a servisu návesov kamiónovej dopravy, udržiavanie a budovanie vzťahov s odberateľmi, zvyšovanie kvality opráv, servisných služieb a vyrábaných produktov.

 Cieľom spoločnosti je zvyšovanie podielu na slovenskom trhu v danom odvetví, rozšírenie spolupráce s firmami s podobným zameraním, udržanie stálych a získavanie nových spokojných zákazníkov.